Morseova abeceda – přehled znaků a čísel

Morseova abeceda je způsob převodu písmen a znaků na sekvenci dvou různých signálů (dlouhý a krátký), tak aby se dala zakódovaná zpráva jednoduše přenést pomocí telegrafního systému.
K přenosu zprávy zakódované pomocí morseovky je možné použít jak akustický signál (píšťalka), tak i elektrický signál (telegraf) nebo optický signál (praporky, záblesky světla).   Rychlost komunikace se pohybuje od 60 do 250 znaků za minutu. Kód byl optimalizován tak, aby nejfrekventovanějším písmenům (v angličtině) odpovídaly nejkratší sekvence teček a čárek. Proto má nejfrekventovanější anglické písmeno E kód „.“
Morseovu abecedu vymyslel vynálezce, sochař a malíř Samuel Morse. Původní abecedu zdokonalil v roce 1918 jistý Philips, který v podstatě vytvořil současnou podobu abecedy a sjednotil tehdy americkou a anglickou verzi kódu.

Čísla – morseova abeceda

Jiné české znaky v morseově abecedě

Existuje velmi užitečná pomůcka pro luštění Morseovy abecedy. Je to taková tabulka a pracuje se s ní velmi jednoduše.

        Návod:

 • Dejme tomu, že chceme dešifrovat kód . – – .
 • První máme tečku, tečky jsou bílé, takže spadá pod pole E.
 • Teď vybíráme z polí, které jsou pod E. Další znak je čárka, čárky jsou zelené, takže vybereme A. Jedeme dál.
 • Další znak je zase čárka, a vybíráme mezi R a W. Jelikož čárky jsou zelené, vybereme zelené W. Ale u něho nekončíme.
 • Máme tu poslední znak a tím je tečka. Tečky jsou bílé, takže vybereme písmeno P. A máme to, kód .–. opravdu odpovídá písmenu P

Šifry s morseovkou

 1. Opačná morseovka
  v opačné morseovce píšeme místo teček čárky a naopak
  Šifrujeme AHOJ >>>> – . / – – – – / . . . / – . . . //
 2. Čísla
  místo teček píšeme čísla od 0 do 4 a místo čárek čísla 5 až 9.
  Šifrujeme AHOJ >>>> 16;0403;676;2579
  místo teček píšeme lichá čísla jednomístná čísla a místo čárek sudá.
  Šifrujeme AHOJ >>>> 16;1357;446;4773
  obě varianty můžeme samozřejmě použít i opačně
 3. Písmena
  místo teček napíšeme samohlásky a místo čárek souhlásky
  Šifrujeme AHOJ >>>> AV;IYOU;BLM;EFHK
  místo teček píšeme malé písmena a místo čárek velká
  Šifrujeme VPŘED >>>> vlaK jEDe tAm a Sem
  tyto dvě varianty jdou také použít opačně
 4. Grafická morseovka
  morseovku lze nakreslit jako stromečky, pilu, trsy trávy apod.