Přihláška nového člena

Do jakého oddílu přihlásit vaše dítě? - Kritérium je podle věku


Chlapci:

6 – 10 let – smečka vlčat
11 – 15 let – oddíl skautů

Dívky:
6 – 10 let – roj světlušek
11 – 15 let – oddíl skautek

Přihláška do Junáka (mladší 18 let)

Přihláška do Junáka (starší 18 let)

Instrukce:

  1. Přihlášku do Junáka si stáhněte v PDF/vyplňte údaje na počítači
  2. Vytiskněte
  3. Vyplňte údaje a podepište
  4. Odevzdejte vedoucímu oddílu.

Jakého vedoucího oddílu kontaktovat a kdy probíhají schůzky? Odpověď na tyto otázky naleznete na stránce kontakt