Pro rodiče

V čem je skauting odlišný od zájmových kroužků?

Nespornou výhodou skautingu je důraz na všestranný rozvoj dítěte: na skautských akcích není nouze o pohyb, zamyšlení, trénování dovedností, přátelství, dobré skutky nebo spolupráci. To vše pod dohledem dospělých vedoucích – průvodců a mentorů. Proto si vaše dítě ze skautu odnese celoživotní zážitky, silná přátelství, sebedůvěru, samostatnost a hodnotový základ, díky kterému mu nebude cizí pomoc druhým, čest, smysl pro spravedlnost nebo pravdomluvnost.

Skauting je velkou životní příležitostí. To také znamená, že si v něm každý najde to, co jej baví. K dispozici jsou desítky volitelných výzev, tzv. odborek, které mohou nasměrovat životní cestu dítěte, ať už se stane Spisovatelem, Elektrotechničkou, Atletkou, Ekologem nebo třeba Divadelnicí. Dospívající skauti a skautky se mohou zásadně podílet na přípravě schůzek, výprav i táborů a pokud chtějí, postupně se z nich stávají další dospělí dobrovolníci – vedoucí, táboroví kuchaři, pořadatelé lokálních i celostátních akcí a celkově lidé, jejichž nápady mění jejich okolí, společnost i svět k lepšímu.

Kolik volného času skauting vyžaduje?

Kromě schůzky jednou týdně pravidelně jezdíme alespoň jednou za půl roku na jednodenní výpravu a jednou za půl roku na vícedenní výpravu. Letní skautský tábor je 14denní, obvykle jej máme v období prvních turnusů (tedy na začátku července).

Je ale třeba pamatovat, že skauting je především dobrovolný. Nikdo se nebude zlobit, že se vaše dítě nějaké společné akce nezúčastní. Alespoň za předpokladu, že dítě ze schůzky či výpravy omluvíte řádně a včas.

Skautská činnost nekončí v oddíle. Každý rok se konají skautské závody – ob rok se střídá ten pro skauty a skautky od 11 do 15 let (Svojsíkův závod) a pro skauty a skautky od 8 do 10 let (Závod vlčat a světlušek). Slouží k otestování vlastních dovedností, poměření sil s kamarády, poznávání nových lidí z okresu/kraje/republiky a nakonec k budování důvěry a spolupráce v samotné družině. Podle úspěšnosti družiny mohou děti strávit až 3 víkendy (základní, krajské, celostátní kolo) na této akci.

Skautským družinám z našeho střediska se povedlo dostat do republikového závodu celkem 3x, z toho 2x se umístili na 2. místě. Naposledy se to povedlo v roce 2013 družině Jelenů.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu a kdy je to nejvhodnější?

Nejvhodnější měsíce k přihlášení dítěte do skautu jsou září, říjen a leden, tedy měsíce, kdy začíná školní nebo kalendářní rok.

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte, zkontaktujte vedoucího oddílu, do kterého chcete své dítě přihlásit, a domluvte se na návštěvě první schůzky.

Pokud se dítěti v novém kolektivu zalíbí, dostanete kromě základních informací ohledně potřebného vybavení a dalších tipů pro rodiče nováčků také papírovou přihlášku k vyplnění, stačí ji přinést na příští schůzku dítěte. Je k dispozici na tomto webu v sekci „oddílové dokumenty“.

Kdo se o děti stará?

Zodpovědnost za bezpečnost dětí, naplňování výchovných cílů skautingu a fungování oddílu mají dospělí vedoucí – dobrovolníci bez nároku na finanční honorář. Ti mají náležitou kvalifikaci prověřenou speciální zkouškou, která zaručuje, že vedoucí zná například základy pedagogiky, psychologie nebo organizace a práva. Vzdělávací systém Junáka – českého skauta je velmi propracovaný a vedoucí mají navíc povinnost absolvovat zdravotnický kurz. Při své práci využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí. 

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi. Ti mají na starosti jednotlivé družiny, je jim od 13 let výš a na programu úzce spolupracují s vedením oddílu. Později z nich mohou vyrůst další skautští vedoucí.

Jak je zajištěna bezpečnost dětí?

Bezpečnost dětí je prioritou všech oddílů a lidí působících v nich. Ačkoli jakákoli rizika nelze vyloučit, dodržováním základních pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat.

Klíčem je vzájemná důvěra rodičů a vedoucích a dostatečná informovanost vedoucích. Obtíže, omezení a specifické potřeby dítěte (diety, smyslová či pohybová omezení, nutnost brát léky aj.) jsou základní důležité informace, které vedoucí musí vědět pro zajištění bezpečnosti jak konkrétního dítěte, tak všech ostatních účastníků dané akce. Znalost limitů a potřeb dětí vytváří bezpečné prostředí, ve kterém se všichni (děti i vedoucí) znají a dobře vědí, co od sebe očekávat a na co být připravení.

Tyto znalosti potřebujeme, protože věříme, že nejlepší ochranou před nebezpečím je dobrá prevence. Jinými slovy, abychom děti mohli naučit, jak se v určitých situacích chovat zodpovědně a bezpečně, musí si danou situaci vyzkoušet. Ať už jde o sekání dřeva sekyrou nebo poskytnutí první pomoci, dětem vše důkladně vysvětlíme, názorně ukážeme a pod dohledem si danou činnost vyzkouší. S dalším tréninkem ji později zvládnou sami, sebejistě a bezpečně.

Skautští vedoucí podstupují průběžné vzdělávání – aby mohli vést oddíl, musí absolvovat zdravotnický kurz a skautské zkoušky. Ty jsou mimo jiné certifikovány MŠMT. Kromě toho ale mají celou řadu rozšiřujících vzdělávacích kurzů – vodácké kurzy, lanové aktivity nebo kurzy, které je inspirují zkoušet některé věci trochu jinak a inovovat svůj program spolu s tím, jak se vyvíjí vzdělávací nástroje.

Je dítě na skautských akcích pojištěno?

Všechny děti jsou na všech akcích Junáka – českého skauta úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu, případně se obrátit na kancelář skautského ústředí.

Máte zájem dát své dítě do skautu? Zkontaktujte vybrané vedoucí a domluvte se na podrobnostech!