Podporují nás

Mezi naše podporovatele patří Královéhradecký kraj, Google, Festival Jičín – město pohádky, Brimo Moments, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Město Jičín, Prusa Research, Spolek v Parku, MAS Otevřené zahrady Jičínska a Alžběta Dvořáková

Otevřené Zahrady Jičínska

Akce Okresní kolo závodu vlčat a světlušek Jičín je realizována za podpory Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Dále bychom chtěli poděkovat všem podporovatelům z řad přátel střediska a rodičů.