1. oddíl skautů a skautek

Tábor skautů a skautek, Netolice 2020

U nás v Jičíně máme dva oddíly starších skautů a skautek (holky a kluci od 11 do 15 let), které jsou rozdělené do čtyř družin. Oddíl skautů se skládá z družin Medvědů, Byzonů a Jelenů a oddíl skautek tvoří družina Severek. Všechny družiny se pravidelně schází na samostatných schůzkách ve čtvrtek odpoledne, společně potom jezdíme na většinu výprav a na letní tábor.

Družinové schůzky

Každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 se na skautském srubu schází všechny družiny a mají většinou samostatné, někdy i společné oddílové schůzky. Během těchto schůzek se učíme různým skautským znalostem a dovednostem a pravidelně hrajeme hry. Naučíte se u nás zásady první pomoci, jak si sbalit batoh do přírody, různé druhy šifrování, spoustu věcí o přírodě a v neposlední řadě se dozvíte i něco o skautských myšlenkách a historii. Rádi hrajeme softball na hřišti pod srubem, nebo běhací hry v lesoparku Čeřovka.

Schůzky připravují nejšikovnější skauti a skautky, tzv. rádci ve věku 13-15 let, kterým s tím výrazně pomáhají vedoucí družin ve věku 16-18 let. Na každé schůzce je vždy také dospělý vedoucí, který má potřebnou kvalifikaci a dohlíží na bezpečnost dětí a kvalitu programu.

Oddílové výpravy a akce

Během školního roku trávíme některé víkendy na společných výpravách a akcích. Jezdíme na výpravy na hory (obvykle do Velké Úpy, Studenova u Rokytnice nad Jizerou, nebo do Desné v Jizerských horách), kde hrajeme hry, učíme se nové věci a vždy jdeme na jeden alespoň půldenní výlet. Často přespáváme na srubu, abychom mohli společně hrát hry a učit se věcem, na které není během schůzek čas a chodíme při tom na výlety po okolí Jičína a do Českého ráje. Občas jedeme na výpravu do bližšího (např. Hradec Králové) nebo vzdálenějšího (např. Olomouc), kde přespáváme v místních skautských klubovnách a navštěvujeme zajímavá místa. Pravidelně se účastníme akce Ukliďme Česko!

Letní tábor

Prvních 14 dní v červenci jezdíme na tábor nedaleko obce Markvartice – Netolice. Tábor si vždycky musíme celý postavit, což děláme ve spolupráci s rovery, vedoucími a rodiči. Každý rok máme celotáborovou hru na různá témata, hrajeme hry na louce, na hřišti i v lese a staráme se společně o chod tábora (služba v kuchyni, příprava dřeva atd.). Večery trávíme zpíváním, nebo hraním scének a na začátku a na konci tábora máme velký slavnostní táborový oheň.

Buď taky skaut(ka)!

Pokud se k nám chceš přidat, přijď kdykoliv na skautskou schůzku ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 na skautský srub. Více na přihláška nového člena

 

Skautský zpěvník

Nemáš ještě klasickou papírovou verzi našeho zpěvníku? Stáhni si tuhle elektronickou a zpívej s námi!