Schůzka 24.4.2013

Test

Každý člen přiese na podepsaném papíře formátu A4 vypracovaný níže uvedený test, který odevzdá na začátku schůzky! K vyplnění testu nesmí být použito žádných pomůcek!! (příručky, encyklopedie, internet) ani vám nesmí být nikým napovídáno!! Podvádění je nečestné, nesportovní a bezcharakterní jednání!!! 

Nebude-li test vyplněn budete ho psát na schůzce čímž se připravíte o program. Vyplnění testu trvá přibližně 30 minut.

test závody