Svátek sv. Jiří – patron skautů – 24. 4.

Jak jistě všichni víte,  příští středu (24.4.) bude svátek svatého Jiří, patrona všech skautů. Tímto bych rád připomněl, kdo to vlastně byl, proč zrovna tento den, a zaměřil se na ožehavé téma několika skautských serverů-nošení skautského kroje v tento den.

Svatý Jiří je svatý. Z toho vyvozuji, že patrně byl silně nábožensky založen. Jinak by nebyl svatý. To je logické 🙂 Svatým se člověk nestane jen tak. K tomu musí mít určité předpoklady, ty měl. Jinak by nebyl svatý. To je logické 🙂 On vlastně původně ani nechtěl být svatý… Původně se chtěl stát vojákem, po vzoru svého otce. K tomu měl také nejlepší předpoklady.. silný, statný, hezký a měl velké kopí.  A tak se tedy tím vojákem stal. Římským vojákem působícím v Turecku, nutno dodat.

Jednoho pěkného dne, se jakýsi císař rozhodl pronásledovat křesťany.. asi k tomu měl důvod. A hodný Jiří se křesťanů zastal, přijal náboženství za své, a začal křesťany bránit. Císaře to rozčílilo a tak ho 24.4 nechal popravit. Čímž Jiří získal solidní pověst mučedníka, a byl prohlášen za svátého.

Svjiriatý Jiří je též poměrně dost znám tím, že bojuje s drakem. Historici po mnohaletém, usilovném bádání zjistili, že s drakem bojovat nemohl.. protože drak prostě neexistoval. Tak si to vysvětlili tím, že tato legenda vznikla na základě toho, jak svým rytířstvím chránil dobrou věc. Však my, dnešní, minulí i budoucí lidé si z legendy, o boji sv. Jiří s drakem můžeme vzít, že drak byl zlý, Jiří hodný. A jak to tak bývá, dobro poráží zlo, a Jiří draka porazil. Měli bychom proto zastávat dobro.

Skauti jsou také vlastně ochráncem dobra. Jakási píseň zpívá“…K obraně dobra a krásy, zažiješ vlasti své spásy…“ Skaut by neměl páchat dobro pouze proto, aby spasil Vlast, ale aby spasil i sebe, souseda, kamaráda, kamarádku… Skaut by měl být takový svatý Jiří. Chránit dobro, a bojovat se zlem. A proto je svatý Jiří patronem skautů- bojovníků se zlem. Takový boj se zlem nemusí být vždycky bojem jako takovým. Může být i jiným. Například verbálním.

Tento svátek, jak už  jsem zmiňoval je vázán s tradicemi. Ty se liší oddíl od oddílu. A já můžu zcela objektivně říct, že náš oddíl se na slavení svátku sv. Jiří přílišně nezaměřuje. Spousta oddílů ano. Například setkání se staršími členy oddílu, svatoJiřský turnaj v piškvorkách… Třeba budeme nějakou takovou tradici také časem mít.

Poslední dobou, jako každý rok, před tímto svátkem narážím na diskuze o tom, zda v tento den nosit kroj, či ne. Někde to mají v programu oddílu, někde jde spíše o individuální nápad. Ale co se mě na tomto nelíbí je to, že polovina lidí, co si na sebe v ten den kroj navlíkne, si ho navlíkne, a ani neví proč.  Je zázrak, když vědí, že má v ten den svátek nějaký Jiří. Jde spíše o touhu ukázat ostatním, že je skautem. Na tom já nevidím nic špatného, ale jak řekl jeden moudrý činovník:“Skaut se pozná podle toho, jak se chová bez kroje“ Jistě.. mohl bych si ten kroj vzít a chovat se v ten den vyjímečně slušně… Jenže co z toho budu mít? Bude mi to k něčemu? Já si myslím, že ne.

Ale já, jakožto člověk poučený uznávám svatého Jiří, jakožto symbol dobra si z úcty k němu v tento den vezmu skautský šátek. Jakožto decentní symbol úcty. Netvrdím, že člověk nemůže vzdávat úctu svatému Jiří oblečen v kroji, ale pokud ví, čemu vlastně vzdává úctu, tak si vezme raději ten šátek…

Pokud se ve škole, ve městě, a nebo na schůzce potkám ještě s někým, kdo bude mít šátek, budu vědět, že si přečetl tento článek, a že si ten šátek vzal ze stejného důvodu.