Severky!!

Skauting je o překonávání překážek, o sebezapření, o zjišťování svých hranic a možností. Za posledních 6 týdnů jste udělali obrovský pokrok, to co se kluci učily celý rok jste se vy naučily za tak krátkou dobu, to je samo o sobě obrovský úspěch. Svojsíkův závod byl pro vás silnou motivací ale není jedinou! Čeká vás ještě spousta dalších zážitků a společných chvil v roverské družině! Všechno co jste se naučily se vám bude hodit, neboť skautská výchova není o tom učit vás věcem které jsou v životě k ničemu (od toho jsou jiné instituce…). Ve skautských družinách často vznikají velmi silná přátelství která trvají celý život, každá z vás má ve vaší družině své místo a každá z vás je něčím jedinečná. Život vám postavil do cesty velikou překážku a zároveň obrovským a drsným způsobem testuje pevnost vašeho přátelství, věřím že i tuto překážku šťastně překonáte a pokud se tak stane tak věřte že vaše přátelství už nic nezničí. Několik slov R.Baden Powella:

Každá vlna je úplně jiná a snadno může zaplavit váš člun, pokud na ni nenajedete správně. … Vždycky všechno závisí na vaší soustředěnosti, odvaze a pohotovosti. … Vaše mysl se soustřeďuje na boj s jednou vlnou, a jakmile ji máte za sebou, vrhá se na vás další. … Tento souboj vás příliš zaměstnává, než abyste vnímali, jak postupujete dopředu. Dokud nejste od cíle jen pár set metrů, neuvědomujete si, že se k němu blížíte. Přitom však nesmíte polevit, vlny, s nimiž se utkáte na posledních sto metrech, jsou stejně nebezpečné jako ty, kterým jste uhýbali čtyři míle od pobřeží. Přesně stejné je to i v životě.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 1924

NENECHTE SEVERKY VYHASNOUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Kdo by nepochopil co tím chci říct vysvětlím na schůzce.)

 Upozornění: jestliže se v tom už nechceš vrtat dál nečti! 

To co stalo byla souhra velice nešťastných náhod, nemůžete z toho vinit nikoho z vedoucích ani organizátorů závodu a už vůbec ne sami sebe!! Každý z nás udělal nějakou chybu, například já jsem vám měl říct jak správně označit kontroly, jak postupovat když se nemůžete dohodnout a jak předejít zbytečným hádkám, když jste unavené a jste ve vypjaté situaci a jak rozhodnout co dál, to že hlídka ,,hermafroditů“ se nahlásila jako dívčí a při prezentaci byla zapsána jako chlapecká byla chyba která unikla desítkám očí, například i já jsem byl u toho zapisování hlídek a koukal do těch papírů a tu chybu jsem neviděl, každý rozhodčí na každém stanovišti musel mít v rukách průvodku kde byla tato hlídka označena za chlapeckou a nikdo to neodhalil. No a nakonec na nástupu stálo sedm dívčích hlídek a vyhlašovalo se od šestého místa ani toho si nikdo nevšiml!!