Skautské svátky

 1. Den zamyšlení (angl. Thinking day) (česky dřív taky Vzpomínkový den či Den sesterství)

 • je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky a skauti celého světa 22. února. Toho dne se narodili zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889).
 • Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. Některé skautské organizace tento den využívají ke sbírce peněz na nějaký charitativní účel, např. pro nemocnici či dětský domov v místě svého působiště.
 • Svátek má skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně a že všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk.V květnu 1926 na 4. Mezinárodní konferenci skautek, jejímž tématem byl „Svět“, navrhla zástupkyně Francie, aby byl určen jeden den v roce, kdy na sebe budou moci všechny skautky myslet.    Vybraly 22. únor, narozeniny obou skautských zakladatelů, manželů, světové náčelní Olave Baden-Powell a světového náčelníka Roberta Baden-Powella.
 • První oslava 22. února, nazvaného Thinking Day, se v Praze konala už v roce 1927 pod názvem „Vzpomínkový den“. Později byly oslavy přejmenovány na „Den sesterství“. Dnes užíváme přesnější název, který nezahrnuje jen skautky, ale i skauty, neboť je to náš společný svátek: „Den zamyšlení“
 • více zde: http://www.worldthinkingday.org/en/home

stahování

 

 

 1. Na svatého Jiří, 24. dubna mají svůj významný den skauti. Jiří, který se stal patronem rytířů a posléze ochráncem a vzorem skautů celého světa.

 • Jiří, římský voják císaře Diokleciána, byl pro svou víru umučen ve věku pouhých 22 let v roce 303. Ve středověku se stal vzorem a předobrazem rytíře, legendy mu přikouzlily vítězný boj se saní…svět si jej připomíná jako světce dobrých skutků.
 • A.B.Svojsík o sv. Jiří napsal v r. 1932: „Postava sv. Jiří,světce a hrdiny potírajícího draka sobectví, zlých sklonů a vášní, je drahým symbolem skatů v celém světě, neboť je to skauting, který má vepsánu službu jasně jak ve svém slibu, tak i ve svém zákoně… Kdo se stal nezávislým na svých osobních vášních a zálibách, kdo dovede překonávat své slabosti tak, jako sv. Jiří zdolává odporného ještěra, jen ten se stává pravým rytířem, schopným nejvyšší služby a dokonalé oběti. „

images

 1. 4. října –  svatý František z Asisi (1182 – 1226), patron vlčat celého světa.

 • Bratr František byl na přelomu 12. a 13. století opravdovou evropskou osobností. V mládí ho přitahoval život válečníka, ale brzy poznal křivdy a bolest, které válka přináší.
 • Rozhodl se pro život lásky a chudoby, služby a pomoci druhým. Vlastníma rukama opravoval zchátralou kapli za rodným městem. Tady se k němu připojili první bratři – řeholníci.Přírodu viděl jako nádherné Boží dílo.frant