Zpráva pro skauty

-././- -../.-/. – -./- – -/- -/./-./-/.//…/..//.- -./- – -/.-./../-../../-//- -../.-/.- -./../…/-./../-.-//.-//- -../.-/.- -./…/.-/-//…/..//-../- – -//-././.- – -//- -/- – -/.-./…/./- – -/…-/..-//.-/-…/./-.-././-../..-//…-/-.- -/.- -./.-../-./-/.//…/..//..-/-../.-/.- – -/.//-../- – -//…/-.-/.-/..-/-/…/-.-/.//…/-/./- -../-.-/-.- -///