Okresní kolo Svojsíkova závodu 2019

V sobotu, 27.4.2019, se v Nové Pace konalo okresní kolo Svojsíkova závodu pro skauty a skautky, na který jsme se od září připravovali. Za naše středisko se závodů zúčastnily tři družiny-Severky, Medvědi a Byzoni.

Plánovaný odjezd byl v 7:30 z autobusového nádraží. Kvůli drobnému nerozumění a malým technickým závadám jsme vyjeli z Jičína sice až o půl hodiny později, přesto jsme k novopacké skautské klubovně dojeli a došli akorát. Rádcové družin si vyzvedli průvodku a pomalu jsme se i s ostatními začali v krojích shromažďovat venku.

Prvním bodem závodů, i když nezávodním, byl slavnostní průvod všech účastníků závodu městem. Novopacké středisko totiž ten den mimo jiné slavilo 100.výročí založení. Prošli jsme tedy část města, se startem i cílem u klubovny. Poté už proběhlo zahájení závodů, kde jsme se i dozvěděli, jak závodní den bude probíhat. Zjistili jsme, že v dnešním závodě bude jen modul Závod a Před Závodem.

Na modul Závod nejprve vyrazili kluci. Na všechny nás tam čekalo 9 disciplín. První byla Manuální zručnost. Museli jsme přepravit pískovcový kvádr na druhou stranu a zase zpět. V rámci druhé disciplíny jsme měli vyřešit Krizovou situaci, čili poradit si s párkem bezdomovců. Na dalším stanovišti, Fyzické zdatnosti, bylo hned několik úkolů-dostat tři členy družiny skrz díry vytvořené propletenými provazy, udělat dohromady určitý počet shybů a ručkování. Na takovém oooobřím kopci bylo pak stanoviště číslo 4., Všeobecná znalost, které nás prověřilo jak ze znalostí o skautingu, tak o České republice. Od čtyřky jsme sešli po sjezdovce dolů, kde na nás čekalo stanoviště pod názvem Pozorování a všímavost. Zhlédli jsme celkem 4 živé obrazy, které představovaly nějaké přísloví a byly ve dvou verzích. Měli jsme určit o jaké přísloví jde a najít rozdíly mezi odlišnými verzemi jednotlivých obrazů. Šestým stanovištěm byla První pomoc, která byla také rozdělena do třech částí. V rámci první byl figurant, který měl nateklé zápěstí a my měli určit o jaké zranění jde a ošetřit ho. Druhá byl vědomostní test ze zdravovědy+uvázání šátkového obvazu a jako třetí část bylo správné uložení jednoho člena družiny do stabilizované polohy. Musím se přiznat, že na tomto stanovišti nám trochu selhala obvazová technika..Pak přišlo Řešení konkrétního problému. Přes tři větve stromu, různě vysoko, jsme měli dostat provaz tak, aby byl přes ně přehozený a jeden člověk pak držel oba dva konce. K dispozici jsme měli různě široké provazy, od nejslabšího provázku na svázání až po tlustý, po kterém se šplhá. Postupy, jak se to jednotlivým družinám podařilo, byly různé. Někdo provaz přes větve přehodil, někdo vylezl na strom, někdo přehodil provázek se zátěží a s jeho pomocí pak silnější provaz přes větev přetáhl. Pak následovalo stanoviště 8., a to Hledání informací. Tam jsme pro změnu měly 4 věty v různých jazycích a pomocí slovníků najít, co jednotlivé věty znamenají. Poslední stanoviště modulu Závod bylo u skautské klubovny a to Schopnost překonat se. Tuhle disciplínu bych nějak hlouběji nepopisovala, lovení věcí ze záchodu bude snad stačit.

Po dokončení první části, ať už modulu Závod nebo Před závodem, se všechny družiny naobědvaly a brzy se vydaly na tu část, kterou dopoledne neabsolvovaly. Pro klučičí družinu to byl tedy modul Před závodem. Po družinách jsme postupně odcházeli na stanoviště, kde jsme předváděli Pochodový výcvik. Rádce stál a velel družině a družina pochodovala. Záludný byl trochu povel protiklusem vklus a zastaralé označení povelů, přesto jsme si všichni vedli dobře a zúročili jsme to, co jsme na minulé výpravě trénovali.

Poté, co se do cíle vrátila i poslední družina, následovalo vyhlášení. Začalo se dívčími družinami.

Naše Severky suverénně zvítězily nad ostatními a získali postup do krajského kola. Jako výhru si každý účastník závodu odnesl odznáček a každá družina diplom. Severky, jakožto vítězky, měly ještě na výběr jednu z hlavních cen, a tak si vybraly nový volejbalový míč.

Severky

nahoře zleva: Zuzka, Evička, Hanka, Kačka, Terka, Lenka. Dole zleva: Míša, Lucka, Johanka

Pak přišlo vyhlášení výsledků chlapeckých družin. Tam byla konkurence trochu vyšší než u holek, dívčích družin bylo 6, chlapeckých 8. Přesto se obě naše družiny umístily velmi dobře-Byzoni získali 4.místo a Medvědi byli bronzoví.

Medvědi 

Nahoře zleva: Tadeáš, Double, Kačka, Dub, Míra, Tomíno, Matyáš

Byzoni

zleva: Balto, Štěpkovačka, Robin, Martin, Krtek

Na závěr každá družina předvedla svůj pokřik. Některé družiny je hrdě zakřičely, jiným se zase podařilo ho říct, ale přitom uchovat v tajnosti.

Závody se poté už ukončily a my jsme jeli zpět domů, do Jičína.

Zapsala: Kačka K.

Fotogalerie: https://www.zonerama.com/skautjicin/