Přihláška na tábor

Letní tábor oddílů skautů, skautek, roverů a rangers v Netolicích u Sobotky se bude konat 29.6. – 13.7. 2019.

Zde je možno si stáhnout PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR. Tuto je nutno odevzdat vyplněnou do konce května, nejlépe na schůzkách, vedoucím oddílů. Veškeré další informace obdrží účastníci tábora v průběhu měsíce června na schůzkách a těchto stránkách.

Příprava tábořiště v Netolicích se bude konat 18-19.5. Budeme si vážit pomoci rodičů, starších skautů a skautek a roverů a rangers. Bližší informace budou na střediskových stránkách www.jicin.skauting.cz