Skautský program na dálku

Milé skautky, milí skauti
jelikož s nejvyšší pravděpodobností nebude již v tomto školním roce obnovena povinná školní docházka a zároveň nevíme kdy se budou moci uskutečnit schůzky, rádi bychom vám nabídli pravidelný skautský program na dálku.

  1. Přikládám Vám pod příspěvek odkaz na stezku do karantény, jejíž body již můžete začít plnit. Za splnění konkrétních úkolů v ní zadaných si do ní zapisujte body. Na první schůzce po obnovení činnosti bude vyhodnocen nejlepší plnič úkolů v karanténě. Stezka se dá vytisknout, nebo prohlížet na počítači v PDF.
  2. Počínaje tímto čtvrtkem se budou každý týden v době klasických schůzek (tj. ve čtvrtek cca od 16:30 do 18:00) konat schůzky na dálku po jednotlivých družinách prostřednictvím videohovorů.
    1. Severky mají schůzky pod vedením rádkyně Evy ([email protected]).
    2. Byzoni mají schůzku pod vedením rádce Martina ([email protected])
    3. Medvědi mají schůzky pod vedením Kačky ([email protected]) a Vojty – to jsem já ([email protected])
  3. Medvědi (tj. mladší kluci), kteří se chtějí zúčastnit videoschůzek se ozvou neprodleně Vojtovi na email (viz výše), kam jim přijdou informace ohledně připojení se na první schůzku! Severky a Byzoni by již měli být domluveni se svými rádci.

V případě jakýchkoliv nejasností se mi neváhejte ozvat na email, nebo telefon. 

S přáním pevného zdraví

Vojta

Odkaz na: Stezku do karantény

Napsat komentář