Obnovování činnosti skautů a skautek

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci je možné začít postupně obnovovat skautskou činnost.

Schůzky

První schůzka kontaktní formou se uskuteční 4.6.2020 od 16:30 do 18:00 u srubu a poté budou schůzky každý čtvrtek tak jak jsme zvyklí. Schůzky budou až do konce června probíhat venku a výhradně po družinách.

S sebou: věci jako na běžnou schůzku, roušku, vyplněné čestné prohlášení od rodičů!!!

Hygienické pokyny pro schůzky:

  1. Každý člen Junáka (tj. i dospělí) musí před první schůzkou, které se účastní odevzdat Ondrovi, nebo Lence vytištěné a vyplněné čestné prohlášení od rodičů (ke stažení níže).
  2. Před schůzkou, během schůzky i po schůzce se na všechny členy vztahuje nařízení vlády, které stanoví minimálně dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivými osobami. Dodržujte to a nikde se příliš nesrocujte, jinak se další schůzky nebudou moci konat.
  3. Před první schůzkou se sejděte po družinách, dále dle pokynů Ondry na první schůzce.
  4. Roušky nemusíte mít venku, vevnitř ale musíte.
  5. Dodržujte základní hygienické návyky (kašlat do rukávu, mýt si ruce atd.). Dezinfekce bude k dispozici.

Tábor

Jak již bylo avizováno, tábor skautů a skautek letos proběhne v plánovaném termínu 27.6.-11.7. 2020.

Přihlášky na tábor:

Děkujeme všem, kteří se již předběžně přihlásili, potřebovali jsme vědět předpokládaný počet účastníků. Nyní vás všechny žádáme o vyplnění přihlášky a její odevzdání nejdéle do 11.6.2020. Marné uplynutí lhůty pro odevzdání této přihlášky bude již mít za následek nemožnost účastnit se letošního tábora.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte:

  • Vytištěné Lence na první, nebo druhé schůzce (4.6., 11.6.)
  • Vytištěné nejpozději do 10.6. do poštovní schránky na srubu
  • Naskenované Vojtovi nejpozději 10.6. na email [email protected]

Účastnický poplatek byl stanoven na 3000 Kč, tedy stejně jako loňský rok. Informace k platbě jsou uvedeny na závazné přihlášce (nejdéle do 15.6.!!).

Další informace k táboru, včetně hygienických pokynů obdržíte na schůzkách a tomto webu nejdéle 18.6.

Dotazy k táboru: Lenka (tel. 605530763), Vojta (tel. 604687500)

Vojta