Registrace 2021

Vážení skauti, skautky, vážení rodiče,

Obracíme se na Vás s prosbou o zaplacení členského příspěvku pro rok 2021. Členský příspěvek od Vás potřebujeme i v době kdy neprovozujeme pravidelnou činnost, protože stále potřebujeme financovat výdaje na provoz klubovny a obnovu táborového inventáře (pro zajímavost: jedna nová celta na stan, kterých musíme před letošním táborem koupit nejméně 5, stojí cca 6000Kč) . Pokud se tedy chystáte i v době „pokoronavirové“ účastnit společných schůzek, výprav a táborů, tento poplatek prosím uhraďte.

Výše registračního poplatku byla pro rok 2021 stanovena:

  • člen 6-18 let, student do 26 let – 500Kč
  • dospělý – 600Kč
  • vůdci oddílů – 365Kč

Tuto částku uhraďte do 31.1. 2021 na účet střediska č. 107-9890480237/0100 , jako variabilní symbol uveďte „rodné číslo“ a jako zprávu pro příjemce „jméno a příjmení“ .

Děkujeme a těšíme se brzy na shledanou.

Vojtěch Prášek – zástupce vedoucího střediska