Předběžná přihláška na tábor 2021

Milí skauti a skautky,
vážení rodiče,
drazí vedoucí a Tukani,

obracíme se na vás s prosbou o vyplnění předběžné přihlášky na tábor. Pokud by neřádil Covid, obdrželi byste v této době na schůzce přihlášku předběžnou. Bohužel se ale již více než půl roku scházet nemůžeme, a proto se na vás obracíme touto cestou.

Předně je třeba říci, že počítáme s tím, že se tábor uskuteční v podobném režimu jako vloni. Bohužel ale bližší informace nemáme a do konce května ani nejspíše mít nebudeme. Závaznou přihlášku a bližší informace, VČETNĚ INFORMACÍ O PLATBĚ tedy očekávejte přibližně na přelomu května a června.

Prosíme vyplnit do 24.4.2021!

Zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky se řídí pravidly stanovenými v přihlášce člena do Junáka.

S pozdravem


Vojtěch Prášek
zástupce vedoucího střediska