Obnova schůzek!

Nazdar skauti a skautky,

od čtvrtka 13.5. se budeme opět scházet na družinových schůzkách v čase od 16:30 do 18:00. Zatím se bohužel nejedná a nebude jednat o schůzky na které jsme zvyklí, protože budeme muset dodržet mimořádná pravidla.

Základní podmínka účasti na schůzce je předložení jednoho z následujících dokumentů:
1) Papírové potvrzení o 72 hodin starém negativním antigenním testu z oficiálního testovacího místa
2) Papírové čestné prohlášení rodičů o tom, že jste ve škole nejdéle před 72 hodinami absolvovali negativní antigenní test (vzor)
3) Jiné libovolné papírové potvrzení, ve kterém bude uvedeno, že jste absolvovali nejdéle 72 hodin starý negativní test na onemocnění COVID-19. (Pokud Vám papírové potvrzení dají buď přímo ve škole, nebo na nějakém sportovním kroužku).

!!!!!Bez předložení jednoho z výše uvedených „papírů“ se nebude moct schůzky nikdo zúčastnit!!!!!

Schůzky budou jiné i v tom, že se budou konat pouze venku a i tak budou muset mít všichni, kteří se potkají na méně než 2 metry nasazený respirátor.

Tyhle pravidla jsme si nevymysleli. Bohužel. Kdyby jo, tak bychom je mohli zrušit, což ale nemůžeme. Uvidíme, jestli za těchto podmínek budou mít schůzky smysl. Pokud se ukáže že ne, počkáme s nimi do června a budeme doufat, že v červnu už budou pravidla pro naši činnost vstřícnější.

Díky a mějte se hezky!

Vojta