Přihlašování na výpravu do Desné

Pozor změna! měli jsme jet na výpravu do Velké Úpy, ale došlo tam k havarii nosné konstrukce v kuchyni, proto pojedeme ve stejném termínu na jiné místo – do Desné.

Přihlašování dále pokračuje a vaše odeslané přihlášky jsou platné!

O výpravě

Datum: 1-3.10.2021
Ubytování: https://desna.prosek.org/

Přihlašování

Pozor! chata má omezenou kapacitu, z tohoto důvodu budeme nuceni vybrat účastníky této akce podle následujících pravidel:

  • Přednost mají všichni skauti a skautky před rovery a rangers
  • Z míst, která zbydou mají přednost roveři a rangers, kteří pravidelně připravují schůzky pro skauty a skautky
  • Zbylá místa budou obsazena ostatními rovery a rangers

Přihlášku musí odeslat každý kdo má zájem jet nejdéle do 19.9.2021.

Více informací o výpravě bude po uzavření přihlašování zde na webu a na schůzkách.