Registrace 2022

Členské příspěvky 2022

  • děti do 15 let, studenti, důchodci – 600Kč
  • dospělí – 700Kč
  • činovníci – 380Kč

Prosíme zaplatit do konce ledna na účet střediska: 107-9890480237/0100, do zprávy pro příjemce uvést příjmení dítěte či plátce s uvedením věkové kategorie, např.:“ Svojsík-dospělí“.

Předem díky za včasné zaplacení tohoto příspěvku!