Přihlašování na výpravu do Velké Úpy

Právě začalo přihlašování na výpravu do Velké Úpy, která se bude konat od 14 – 16. 10. 2022. Pokud chceš jet na výpravu, vyplň nejpozději do 6. 10. 2022 přihlašovací formulář níže:

Předběžné informace:

  • Odjezd bude v pátek 14. 10. 2022 v 15:35 vlakem
  • Ubytování: https://www.junakhorice.cz/chatajunak/
  • Na tuto výpravu mohou jet i roveři a rangers
  • Pokud se přihlásíte a následně se dozvíte, že nemůžete jet (například z důvodu nemoci), oznamte tuto skutečnost neprodleně vedoucímu oddílu
  • Bližší informace se dozvíte nejpozději 6. 10. 2022

Vojta