Národní skautské jamboree

Důležité!

Prosíme o závazné vyjádření účasti a platbě nejdéle do 20. 11. 2022 z důvodu levnější registrace a odeslání platby!!! Viz část tohoto textu „přihlašování na akci“.

Shrnutí základních údajů:

Národní skautské jamboree je jedinečná celostátní akce zaměřená na holky a kluky ve skautském věku (10-16 let). Na několik tisíc skautů a skautek z celé země čeká pestrý program plný inspirace, noví přátelé z celé republiky a posilování spolupráce i samostatnosti. Národní skautské jamboree není koncert, párty ani festival – cílem akce je účastníky vzdělat a rozvíjet zábavnou formou.

Kdo se může akce zúčastnit?

 • Skauti a skautky od 12 do 16 let (tj. ti, kteří se narodili od 8. května 2007 do 2. května 2013) se mohou zúčastnit NSJ 2023 jako členové družin (patrol).
 • V rámci každé družiny (patroly) se může účastnit jeden mladší účastník ve věku od 10 do 16 let, případně do 18 let (tj. ti, kteří se narodili od 8. května 2005 do 2. května 2013), jako rádce družiny.

Kdy a kde se Národní skautské jamboree koná?

Národní skautské jamboree se uskuteční 3. až 8. května 2023 v Hradci Králové v Parku 360.

Jaký bude na akci program?

(Postupně bude doupřesněno – sledujte oficiální web)

 • První den se ponese ve znamení příjezdů a zabydlení se. Na večer jsme si pak připravili velkolepé zahájení spojené s koncertem.
 • Druhý den bude zaměřený na práci se stezkami. Pro skauty a skautky budou po tábořišti připraveny různé aktivity, které jim umožní stezku lépe poznat a navíc si i splnit některé její části.
 • Třetí den bude pěkně napínavý, neboť nás čeká tajuplná hra po Hradci Králové, která ověří spolupráci v rámci družiny. Večer zahrají skautské kapely a hrát se bude i u táboráku.
 • Čtvrtý den bude věnovaný odborkám. Různými aktivitami skautům a skautkám detailně představíme, jaké odborky existují a navíc budou mít možnost promluvit si s profesionály z daného oboru.
 • Dopoledne pátého dne představíme účastníkům skautskou organizaci, těšit se mohou na přehlídku kurzů, odborů a dalších subjektů spojených se skautským hnutím. Hlavním programovým bodem bude ale VELKÁ HRA a zakončovací ceremoniál.
 • Šestý den se bohužel budeme muset rozloučit, ale i tak nás čekají drobné hry, které smutek z loučení ulehčí.

Kolik Národní skautské jamboree stojí?

1.300,- Kč (od 1. 11. 2022 do 4. 12. 2022) + vlastní jídlo po dobu akce (domluvíme v oddíle) + doprava do Hradce Králové

1.600,- Kč (od 5. 12. 2022 do 15. 2. 2023) + vlastní jídlo po dobu akce (domluvíme v oddíle) + doprava do Hradce Králové

Ubytování účastníků

Účastníci budou ubytováni ve vlastních stanech v účastnickém kempu.

Stravování účastníků

Stravování účastníků nebude zajištěno centrálně, ale každá družina si bude stravování zajišťovat samostatně. Lze se domluvit na spolupráci mezi družinami či v rámci jamoddílu. Vaření bude možné pouze na vyznačených místech na vlastních plynových vařičích, otevřený oheň nebude povolen. V harmonogramu akce bude každý den vyhrazen čas (cca 2 hodiny) pro vaření, oběd i mytí nádobí.

Zázemí účastníků

V areálu bude po celou dobu akce dostupná pitná voda, hygienické zázemí – WC a sprchy. Elektřina pro nabíjení telefonů bude k dispozici vedoucím na Infostanu. Účastníci si budou moct telefon nabít pouze v jídelních stanech, kde bude ale kapacita omezená a za odložené telefony vedení akce nenese zodpovědnost.

Základní pravidla akce

 • Budu se řídit skautským zákonem.
 • Budu respektovat zákony České republiky i vnitřní právo Junáka – českého skauta.
 • Budu se řídit pravidly akce i pokyny, které vydá Pořadatel.
 • Po dobu trvání NSJ 2023 nebudu konzumovat alkohol ani jiné omamné látky.
 • Během konání NSJ 2023 nebudu kouřit. Pokud to však nepůjde jinak, tak budu kouřit jen na vyhrazených místech a jen pokud je kouření v mém věku legální.
 • Budu ohleduplný a tolerantní k ostatním.
 • Budu dle nejlepšího svědomí a vědomí reprezentovat Junák – český skaut, svůj oddíl a středisko i celé skautské hnutí a to nejen na akci, ale i mimo ni.
 • Budu respektovat případné aktuálně platné podmínky a omezení vzhledem k epidemiologické situaci nemoci covid-19.
 • Souhlasím s platebními i se storno podmínkami (viz níže).
 • Beru na vědomí a souhlasím, že v případě porušení pravidel akce můžu být jako účastník z NSJ 2023 vyloučen bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Vedoucí mladších členů je pak povinen zajistit dopravu vyloučeného účastníka neprodleně a na vlastní náklad.

Přihlašování na akci

Emailem na [email protected] s předmětem emailu: Národní skautské jamboree 2023. Pomůže mi to s identifikací mailu.

Platbu provést na účet střediska 107-9890480237/0100, v.s. 03052023 do zprávy pro příjemce prosíme uvést text:“ příjmení a jméno účastníka“. Potvrzení o přijetí mailu ohledně přihlášení a přijetí platby k zobrazení zde.

Nejdéle do 20.11.2022

Často kladené otázky

(Postupně aktualizovány) – Koukněte na oficiální podmínky a pravidla

Komu položit otázku ohledně akce? Otázky můžete zasílat přímo mně na email [email protected] s předmětem emailu:Národní skautské jamboree 2023.

Co když po zaplacení se nebudu moci akce zúčastnit?

Jestliže účastník z jakéhokoliv důvodu zruší registraci po zaplacení celého účastnického poplatku, ztrácí jakýkoliv nárok na vrácení účastnického poplatku. Po schválení Pořadatelem však může být povolena změna účastníka ve skupině a účastnický poplatek může být převeden na nového účastníka (do 15. dubna 2023).