Přihlašování na výpravu do Desné

Právě začalo přihlašování na výpravu do Desné, která se bude konat 20.–22. 10. 2023. Pokud chceš jet na výpravu, vyplň nejpozději do 10. 10. 2023 formulář níže

Předběžné informace:

  • Odjezd bude v pátek 20. 10. 2023 v 15:33 vlakem
  • Ubytování: https://desna.prosek.org/
  • Pokud se přihlásíte a následně se dozvíte, že nemůžete jet (například z důvodu nemoci), oznamte tuto skutečnost neprodleně vedoucímu oddílu
  • Bližší informace se dozvíte nejpozději 10. 10. 2023

Pozor! chata má omezenou kapacitu, z tohoto důvodu budeme nuceni vybrat účastníky této akce podle následujících pravidel:

  • Přednost mají všichni skauti a skautky před rovery a rangers
  • Z míst, která zbydou, mají přednost roveři a rangers, kteří pravidelně pomáhají s programem pro skauty a skautky
  • Ostatní roveři a rangers se z důvodu kapacity účastnit nemohou

Josef Hádek
732247106
[email protected]