Registrace 2024

Co je to registrace?

Za členství u skautů je třeba zaplatit 1x ročně tzv. registrační poplatek. Na rozdíl od běžných kroužků, kde se platí poplatek v září na následující školní rok, platí skauti poplatek v lednu na následující kalendářní rok. Povinnost zaplatit registrační poplatek se týká všech členů (vlčata, světlušky, skauti, skautky, roveři, rangers, dospělí).

Kolik platím?

Pro letošní rok jsme stanovili dvě hlavní registrační kategorie (běžnou a dárcovskou). Registrace je placena bankovním převodem. Prosíme o zaplacení registračního poplatku do 31.1.2024.

default2

Běžný registrační poplatek slouží k pokrytí provozních výdajů (klubovna, tábořiště, schůzky…)

 

VS: DDMMRRRR (dat. narození, př.: 1.3.2000 – 01032000)
Zpráva pro příjemce:
Registrace 2024, Jméno Příjmení

Částka: 1.000,-
Č. ú.: 522010011/2010

dar2

Dárcovská registrace v sobě kromě běžného poplatku zahrnuje dobrovolný dar středisku ve výši 1.000,- Kč. Díky darům a dotacím můžeme například nakupovat nové vybavení. 

VS: DDMMRRRR (dat. narození, př.: 1.3.2000 – 01032000)
Zpráva pro příjemce:
Registrace 2024, Jméno Příjmení, dar 1000 Kč
Částka: 2.000,-
Č. ú.: 522010011/2010

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na e-mail registrované osoby (v případě nezletilé na e-mail rodiče) na přelomu ledna a února roku 2024. Tento dar lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Pro vedoucí

Všichni naši vedoucí pracují ve prospěch skautingu bez nároku na odměnu. Ročně odvedou mnoho hodin dobrovolné práce ve prospěch střediska, které si vážíme, proto platí sníženou registraci pouze 500,- Kč. Jedná se o částku, kterou za každého člena odvádíme na Ústředí Junáka. Koho se tato registrační kategorie týká? – Seznam osob

Registrace je pro mě příliš vysoká

Skauting by měl být dostupný pro všechny děti. Rádi pomůžeme získat příspěvek na registraci pro děti z rodin, které se nachází ve složité ekonomické situaci.

Existují dva programy finanční podpory, kde bude možné od ledna 2024 žádat o příspěvek 2.000,- Kč / člen. 

Se získáním příspěvku Vám pomůžeme, respektive uděláme většinu za Vás, potřebujeme ale, abyste se nám ozvali na kontakt níže. Až budeme znát přesné podmínky těchto programů, tak se Vám ozveme.

Potřebujete pomoct s registrací?

Obraťte se na vedoucího střediska – Vojtěch Prášek (Vojta) telefon 604687500, nebo email [email protected]