Tábor vlčat a světlušek 2024

Základní informace

Termín: neděle 28. 7. 2024 až sobota 10. 8. 2024
Místo: tábořiště Netolice

Přihlašování

Přihlašování je spuštěno, uzávěrka přihlášek 31. 5. 2024.

Informace k platbě

Platby prosíme přednostně převodem na číslo účtu 522010011/2010, v.s. datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR, do poznámky prosíme uvést SV a jméno a příjmení dítěte (př.: SV Jan Novák).

Cena: 3.500 Kč
Platby prosíme provést do konce května 2024.

Informace a pokyny

Podmínky účasti: přítomnost po celou dobu tábora, schopnost pobytu bez plačtivých projevů stesku (v případě opakovaných problémů, byly případy kdy si dítě opakovaně po dobu tábora pláčem vynucovalo rodiče či odjezd), bude dítě odesláno rodičům domů. V případě naplnění kapacity tábora bude rozhodovat dosavadní účast dítěte na vícedenních akcích spojených s přespáním.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury (platby ze strany zaměstnavatele, vyúčtování poplatku atp.) prosíme do přihlašovacího formuláře zadat fakturační údaje.

Veškeré informace k táboru (co s sebou, pokyny k příjezdu a odjezdu apod.) budou na této stránce zveřejněny později.

Kontakty

Dotazy k táboru možné na tel číslech: 732701303 – Michal Císař, 728528792 – Jarmila Veselá
Problémy s vyplňováním formuláře: [email protected]
Platby, fakturace: [email protected]